راهنمای نگارش مقالات

 | تاریخ ارسال: 1402/4/13 | 
منشور اخلاقی نشریات دانشکده غیردولتی_ غیرانتفاعی رفاه:

مسئولیت های نویسندگان:
 1. از میان مقالات ارسالی به نشریات دانشکده غیردولتی غیرانتفاعی رفاه، مقاله‌ای انتخاب و چاپ می‌شود که قبلاً در سایر نشریات علمی (فارسی یا سایر زبان ها) منتشر نشده، حاصل پژوهش اصیل (Original Research)، و دارای منبع و استناددهی (Citation) دقیق باشد.
 2. مسئولیت نهایی محتوای کامل مقاله ارسالی برعهده نویسنده است. شایسته است یافته‌های مقاله به طور کامل گزارش شود و در ارائه یافته ها و تفسیر و تحلیل آنها دقت کامل به عمل آید، مقاله حاوی جزئیات و منابع کافی باشد به نحوی که امکان دسترسی سایر پژوهشگران به مجموعه داده‌های یکسان جهت تکرار پژوهش وجود داشته باشد.
 3. قبل از ارسال مقاله، هرگونه تضاد منافع احتمالی که بر نتیجه یا تفسیر یافته‌های پژوهش و یا انتخاب سردبیران و داوران تاثیر گذار است، مطرح و منابع مالی حامی پژوهش در مقاله ذکر شود.
 4. احترام به فرآیند محرمانه ارزیابی و جلوگیری از هرگونه آشکارسازی هویت نویسنده برای داوران و برعکس. به عبارتی، مقاله عاری از هر گونه اطلاعات مشمول خودافشایی بوده، به‌طوری­‌که داور قادر به شناسایی نویسنده نباشد.
 5. حصول اطمینان از وجود نام، اطلاعات و نقش هر یک از نویسندگان (نویسنده مسئول و نویسنده (گان) همکار) و نبود نامی غیر از پژوهشگران درگیر در انجام پژوهش
 6. حفظ و حمایت از حریم خصوصی، کرامت انسانی، رفاه و آزادی شرکت کنندگان در پژوهش و ذکر هرگونه خطری که به واسطه پژوهش، متوجه انسان‌ها و یا سایر موجودات می شود.
 7. نویسنده در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.
 8. اعلام صریح نویسنده (گان) مبنی بر صحت و اصالت مقاله، فقدان سرقت علمی و چاپ در سایر نشریات.
 9. مواردی از مصادیق رفتار غیر اخلاقی انتشاراتی و پژوهشی:
 • جعل داده ها (Fabrication): گزارش مطالب غیر واقعی و ارائه داده‌ها یا نتیجه‌های ساختگی به عنوان نتایج آزمایشگاهی، مطالعات تجربی و یا یافته‌های شخصی. ثبت غیرواقعی آنچه روی نداده یا جابجایی نتایج مطالعات مختلف.
 • تحریف داده ها (Falsification): ثبت و ارائه نتایج پژوهش به نحوی که جزئیات اجرای پژوهش یا فرایند جمع آوری داده‌ها دستکاری شود، یا داده‌هایی حذف یا تغییر یابد، یا برخی نتایج کوچک به منظور پنهان کردن واقعیات بزرگتر (بزرگ نمایی) شود (Juicy quotes) تا نتایج پژوهش به اهداف خاصی برسد یا نتایج ارائه شده مورد تردید نباشد.
 • سرقت علمی(Plagiarism) : اقتباس نزدیک افکار و عبارات نویسندگان دیگر، کپی برداری در بیان اندیشه‌ها، شباهت‌های ساختاری در نوشتار یا انتساب ایده‌ها و نتایج دیگران بدون ارجاع مناسب، یا معرفی آن به عنوان یک پژوهش اصیل علمی.
 • اجاره علمی: به کارگیری فرد دیگری برای انجام پژوهش توسط نویسنده (گان) و دخل و تصرف اندکی پس از اتمام پژوهش و چاپ آن به نام خود.
 • انتساب غیر واقعی: انتساب غیر واقعی نویسنده (گان) به موسسه، مرکز یا گروه آموزشی یا پژوهشی که نقشی در اصل پژوهش مربوطه نداشته‌.
 • ارسال مجدد (Duplicate submission) : مقاله یا بخشی از آن که در نشریه دیگری (داخل یا خارج از کشور) چاپ شده یا در جریان داوری و چاپ باشد.
 • انتشار همپوشان (Overlapping publication) : چاپ داده‌ها و یافته‌های مقالات پیشین خود با کمی تغییر در مقاله‌ای دیگر با عنوان جدید.
فرآیند پذیرش مقالات:
با توجه به راه ‏اندازی سامانه الکترونیکی ویژه دوفصلنامه فقه و حقوق رسانه به نشانی http://journal.refah.ac.ir ضروری است که علاقه‏ مندان جهت هر گونه ارتباط با این مجله صرفاً از طریق سامانه مزبور اقدام کرده، موارد مربوط را پیگیری نمایند. ارسال مقاله منحصراً از طریق این سامانه انجام می‌شود و باید در چارچوب راهنمای نویسندگان نگاشته شده باشد. مقالاتی که به روش دیگر ارسال شود، قابل پیگیری نخواهد بود.
 • این نشریه در ازای دریافت مقالات و چاپ آن، هیچ هزینه ای را از نویسندگان دریافت نمی نماید.
 • مقالات دوفصلنامه فقه و حقوق رسانه به منظور جلوگیری از سرقت ادبی و دریافت میزان مشابهت به سامانه مشابهت یاب "سمیم نور" عرضه می شود. حق ارزیابی موارد سرقت علمی برای نشریه محفوظ است و بدون هیچ تساهل و چشم پوشی با آن برخورد قانونی می ‌شود.
 • موضوع سرقت ادبی و رعایت اصول اخلاقی انتشار مقاله بسیار مهم می‌باشد. به همین جهت، کلیه مقالات بایستی از سمیم نور، گواهی اصالت متن را دریافت نموده و ضمن بارگذاری آن به همراه سایر فایل ها در زمان ارسال مقاله، ایمیل مجله ( jjlmsrefah.ac.ir) را نیز در سامانه سمیم نور به عنوان ایمیل دریافت کننده گواهی اصالت متن وارد نمایند. دقت فرمایید، مقالات با مشابهت بیش از ۱۰% در کل و بیش از ۵% از هر منبع مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.
فرآیند پذیرش مقاله از ارسال مقاله تا انتشار آن:
لازم به ذکر است مقالات به حداقل یک داور که دارای صلاحیت کافی در مورد موضوع مقاله باشد ارسال می شود. روند داوری کاملا محرمانه ( Double blind ) بوده و داوران و نویسندگان از هویت یکدیگر اطلاع ندارند.


 کاربرگ تعارض منافع و تعهدنامه اخلاقی
کاربرگ تعارض منافع و تعهدنامه اخلاقی، توافقنامه‏ ای است که نویسنده(گان) یک مقاله در رابطه با انتشار مقاله اعلام می ‏کنند و به رعایت موارد زیر اقرار داشته و همچنین به خوانندگان اثر نشان می‏دهد که متن مقاله چگونه تهیه و ارائه شده است:
۱.    نویسنده مسئول از جانب سایر نویسندگان این کاربرگ را امضا و تأیید کرده و اصالت محتوای آن را اعلام می‏‏نماید. همچنین اعلام داشته مقاله در نتیجه فعالیت‌های تحقیقاتی اینجانب و همکاران تهیه و تحریر گردیده و حقوق کلیه افرادی که به‌نحوی در اجرای این تحقیق مشارکت و همکاری داشته‌اند، رعایت شده است.
۲.    مسئولیت علمی، حقوقی و سیاسی -از جمله درستی و نادرستی مطالب- به‌عهده تمامی نویسندگان است و نشریه هیچ‌گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.
۳.    مسئولیت حقوقی درج نکردن نام و نام‌خانوادگی سایر پژوهشگران و درج مشخصات در مقاله برعهده نویسنده مسئول است، زیرا مکاتبات دفتر نشریه با نویسنده مسئول صورت خواهد گرفت.
۴.    به‌طور کامل از اخلاق نشر، ازجمله سرقت ادبی، سوء‌رفتار، جعل‌داده‏ ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز شده است.
۵.    این اثر قبلاً در جای دیگری منتشر نشده و هم‌زمان به نشریه دیگری ارائه نگردیده است.
۶.    در صورتی‌که نویسنده مسئول پس از شروع مراحل داوری از چاپ مقاله انصراف حاصل نماید، هزینه داوری حسب اعلام دفتر نشریه قابل قبول بوده و توسط نویسنده مسئول پرداخت می‌شود.
۷.    در صورتی‌که مقاله حاصل از طرح پژوهشی، پایان‌نامه، رساله و... در سازمان و یا مراکز علمی باشد، نویسنده مسئول موظف به درج اطلاعیه یا قدردانی از حامی یا تأمین‌کننده اعتبار پژوهش در مقاله هستند.
۸.    منافع تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجه و مبلغی دریافت یا پرداخت ننموده‌‏اند.
۹.    در جریان اجرا و تهیه مقاله، کلیه ضوابط و مقررات کشوری و اصول اخلاق پژوهشی و حرفه‌ای مرتبط با موضوع تحقیق ازجمله حقوق آزمودنی‌ها، سازمان‌ها و نهادها و نیز مؤلفین و مصنفین و نیز دستورالعمل تخلفات پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و منشور اخلاقی دانشگاه مطالعه و رعایت شده است.
۱۰.   کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و... مقاله از نویسنده(گان) به نشریه محول گردیده است و نشریه مجاز است مقاله را به شرط ذکر نام نویسنده(گان) بدون محدودیت و به شکل دسترسی باز (Open Access) استفاده و توزیع نماید و نیاز به دریافت هیچ اجازه‌ای از سوی نویسنده(گان) و مؤسسه حامی یا مرکز فعالیت ایشان نیست.
سایر شرایط:
۱.    ترتیب نویسندگان و مشخصات آنها در مقاله، فقط با توجه به اظهارت ثبت‌شده نویسنده مسئول در پروفایل مقاله و نظر نهایی اعضای هیأت تحریریه است و به‌هیچ وجه قابل تغییر نیست.
۲.    درج ایمیل دانشگاهی (Refah) برای اساتید دانشکده رفاه الزامی است. همچنین توصیه می‌گردد سایر نویسندگان از ایمیل مراکز علمی (دانشگاه، پژوهشگاه، پژوهشکده و امثالهم) استفاده نمایند.
۳.    مقاله با توجه به اصول مندرج در راهنمای تدوین و ارسال نشریات دانشکده رفاه تهیه و تنظیم شده است.
 • تعهدنامه تکمیل شده و دارای امضای خودکاری یا الکترونیک به صورت اسکن با کیفیت در زمان ارسال مقاله، ارسال شود.

دفعات مشاهده: 218 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق رسانه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Jurisprudence and legal studies of media

Designed & Developed by : Yektaweb